Hecksher Polska Sp. z o.o.

Hecksher Polska specjalizuje się w  spedycji, spedycja krajowa, spedycja zagraniczna, obsługa spedycyjna, usługi spedycyjne, obsługa celna ładunków, odprawy celne, zabezpieczenie długu celnego, gwarancje tranzytowe, odprawy uproszczone, odprawy tranzytowe, ubezpieczenia cargo, przesyłka lcl, składowanie towaru w magazynie, składowanie towaru w składzie celnym, przeładunki towarów, przeładunki kontener – plandeka, magazyn kolejowy.Głównie firma zajmuje się:

  • transportem kontenerowym, ładunek daleki wschód, transport morski, transport lądowy, transport śródlądowy, transport ładunków ponadgabarytowych, obsługa celna ładunku, statki kontenerowe, przewozy kontenerowe, transport multimodalny, transport morski kontenerów, transport śródlądowy kontenerów, obsługa logistyczna ładunków, spedycja morska, spedycja śródlądowa, przewóz morski kontenerów, transport daleki wschód, dostawa daleki wschód, spedycja daleki wschód, wysyłka kontenerów, przewoźnik śródlądowy, tracking kontenerów, kontenery daleki wschód, transport morski, śródlądowy.
  • transport międzynarodowy, transport samochodowy, transport krajowy spedycja, spedycja międzynarodowa, spedycja zagraniczna, spedycja krajowa, solidna firma transportowa, firma transportowa, transport międzynarodowy w polsce, spedycja międzynarodowa w polsce, transport ciężarowy, transport drogowy, przewozy międzynarodowe, spedycja transport, transport zagraniczny, transport towarowy, transport europa, transport polska, spedycja polska, przewozy zagraniczne, firma transportowo-spedycyjna, przewóz ładunków na zlecenie, transport gabarytowy, transport nadgabarytowy, logistyka, logistyka spedycja, spedycja, transport, transport spedycja, spedycja, transport.