PCC Intermodal

Działalność firmy obejmuje organizacje transportu krajowego i międzynarodowego w oparciu o regularne, polskie i zagraniczne połączenia kolejowe (pociągi kontenerowe), pomiędzy morskimi i lądowymi terminalami przeładunkowymi oraz zsynchronizowane z nimi przewozy samochodowe.

Sieć połączeń PCC Intermodal obejmuje regularne serwisy z/do terminali morskich zlokalizowanych w Hamburgu/ Bremerhaven, Rotterdamie, Antwerpii, Gdańsku i Gdyni, a także terminali lądowych w: Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym, Kolbuszowej, Poznaniu, Frankfurcie nad Odrą, Duisburgu oraz Brześciu.

W 2009 roku, Spółka jako pierwsza z branży z sukcesem zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
13 marca 2012 PCC Intermodal S.A. uzyskała Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy w zakresie „Bezpieczeństwo i Ochrona” – AEO-S. Firma od  lat udowadnia klientom, że intermodal to silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw. Przyznanie spółce, przez Izbę Celną w Gdyni, certyfikatu AEO-S jest potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa oferowanych usług. Spółka w ramach certyfikacji spełniła szereg rygorystycznych wymagań proceduralnych takich jak: poprawa organizacji wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, zabezpieczenie dostępu do systemów operacyjnych, fizyczną ochronę biur i terminali, udowodniła rzeczywiste dążenie do optymalizacji podejmowanych procesów logistycznych. Certyfikat AEO-S to ważny atut w kontaktach z organami celnymi, jak i partnerami biznesowymi, honorowany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.